Görüntülər görünür

...dört yanımızda görüntülər hər an yaranar... görünər